top of page
Search

ملاقات با سناتور پنی ونگ

با تشکر فراوان از سناتور پنی وانگ برای فراهم کردن این فرصت برای شنیدن نظرات اعضای جامعه استرالیایی-ایرانی در مورد اقدامات استرالیا در حمایت از حقوق بشر در ایران.


با تشکر ویژه از دانیال و آرا که نمایندگان QLD بودند.


ما با هم در کنار مردم ایران هستیم

در این جلسه نمایندگان ما راهکارهایی را برای همبستگی بهتر با مردم ایران مورد بحث و بررسی قرار دادند

ما همچنین خواسته های خود را به دولت استرالیا اعلام کردیم

خواسته های ما...

1. قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی

2. اخراج دیپلمات های ایرانی از استرالیا

3. فراخوان سفیران استرالیا از ایران

4. صدور ویزا برای اعضای جمهوری اسلامی را متوقف کنید

9 views0 comments

Comentários


bottom of page