top of page

از ما حمایت کنید

مشارکت کنید

شما می توانید در سطوح مختلفی مشارکت کنید:

به برنامه داوطلبانه ما بپیوندید و مهارت های خود را به نفع جامعه خود بکار گیرید.

برای دریافت به‌روزرسانی‌های منظم جلسات و اطلاعات در مورد رویدادهای آینده، به عنوان عضو ثبت نام کنید. همچنین در مورد انتخابات آتی و راهنمای گام به گام نحوه عضویت در هیئت مدیره به شما اطلاع داده خواهد شد.

در جلسات شبکه شرکت کنید و در اشتراک گذاری اطلاعات شرکت کنید.

خدمات را به جامعه ارتقا دهید.

در فعالیت های برنامه ریزی شده شرکت کنید.

کمک مالی کنید.

Image by Morteza F.Shojaei

بیایید یک تغییر ایجاد کنیم

در اینجا چند راه وجود دارد که می توانید کمک مالی کنید:

Donate

به صورت حضوری

28 Eagle Terrace, Milton 

به صورت آنلاین

کمک مالی با کسر مالیات انجام دهید

از طریق تلفن

اهدای آفلاین نیز آسان است.

تلفن: 0421481208 

bottom of page