top of page
Search

همبستگی ایرانی ها و اوکراینی ها

یک دشمن، یک هدف!


امروز در 25 فوریه 2023، جامعه ایرانی در اولین سالگرد خود پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022، به جامعه اوکراینی پیوست.

در این روز، جامعه ایرانی در همبستگی با مردم اوکراین ایستاده است، زیرا ما در اشتیاق و فداکاری یکسان نسبت به آزادی، حقوق بشر و دموکراسی شریک هستیم.

جامعه ایرانی سخنرانی پر از صمیمیت را با برادران و خواهران اوکراینی به اشتراک گذاشت و شفقت خود را نسبت به جنگ کنونی آنها با روسیه نشان داد.

عشق هر دو کشور به آزادی و حکومت دموکراتیک، مردم خود را متحد کرد تا در کنار هم بایستند و برای مردم خود مبارزه کنند.

ویدئوی کوتاهی از ایستادن جامعه ایرانیان در همبستگی با مردم اوکراین.
3 views0 comments

Comentários


bottom of page